Bethelkerk wil zonnepanelen, maar gemeente ligt dwars

Van kolen via olie naar gas en nu naar een duurzame manier van verwarmen voor de Bethelkerk in Zuilen. Maar niet als het aan de gemeente Utrecht ligt.

Kerk op Zuilen wil samen met Blossom030 de Bethelkerk een nieuwe invulling geven. Niet meer alleen een kerkgebouw zijn om te vieren, maar ook een buurtklooster met woningen en een huis voor de wijk. En dat alles toekomstbestendig, dus energieneutraal. 

Kerk en Klooster op Zuilen wil zelf de energie gaan opwekken die nodig is om alles te kunnen verwarmen, koelen en ventileren. De plannen daarvoor zijn klaar, de financiering is rond en aan energie om het plan te gaan realiseren ontbreekt het niet in de wijk, in de kerkgemeenschap en in het te vormen buurtklooster. 

Helaas lijkt dit duurzame plan vast te lopen op de zonnepanelen op het dak. De Gemeente Utrecht is namelijk van mening dat op dit gemeentelijk monument geen zonnepanelen aangebracht mogen worden en weigert daarom een vergunning af te geven voor de verbouwing van de Bethelkerk tot Kerk en Klooster op Zuilen. En dit terwijl de zonnepanelen bewust over het gehele dakvlak aan de zonkant worden aangebracht, zodat ze nauwelijks zullen opvallen.

De Bethelkerk (1956) werd ooit gestookt op kolen, vervolgens op olie en momenteel op gas. De unieke herbestemming zoals Kerk op Zuilen en Blossom030 voor ogen hebben, heeft niet alleen waarde voor de wijk en de kerkgemeenschap, maar ook voor het klimaat. Het is namelijk de bedoeling het gebouw te gaan verwarmen en koelen met behulp van bodemwarmte en koude. De elektriciteit die nodig is om die apparaten te kunnen voeden, wordt met behulp van zonnepanelen op het dak van de Bethelkerk opgewekt.

Dit mooie en duurzame plan, waarbij de bestaande functie van het monumentale pand blijft bestaan en er daarnaast een prachtig woonproject én een waardevolle nieuwe functie voor de wijk wordt toegevoegd, past naadloos in de ambities van de Gemeente Utrecht.

De weigering om een vergunning af te geven is dan ook niet te rijmen met de duurzame ambities in de stad, zo vindt ook een aantal politieke partijen, die nu voor de tweede keer schriftelijke vragen hebben gesteld aan het college over dit project.  

Zonder zonnepanelen gaat dit unieke plan niet door en daarmee is het een gemiste kans voor de buurt en voor de stad. En dat is volgens de initiatiefnemers verspilde energie!

Zij hopen dan ook van harte dat het college de vragen, die zijn gesteld door partijen die gezamenlijk een ruime meerderheid van de raad vormen, positief beantwoordt en dat er alsnog een vergunning afgegeven wordt zodat dit project, geheel volgens ambities van de gemeente Utrecht zelf, snel uitgevoerd kan gaan worden. 

Kerk en Klooster op Zuilen
Een aantal jaar geleden werd de conclusie getrokken dat de Bethelkerk wat groot werd voor de gemeente die erin samenkwam. Een oplossing werd gevonden in het samengaan met de Oranjekapel. Er werd een nieuwe naam gekozen, Kerk op Zuilen. Dat past goed, want Kerk op Zuilen is een kerk die er wil zijn voor de wijk, naar buiten gericht. Ondanks de samenvoeging was het kerkgebouw nog steeds te groot. Blossom030 hoorde ervan en zocht contact, want zij hadden wel een idee. Het werd met enthousiasme ontvangen en zo werd Kerk en Klooster op Zuilen geboren, twee initiatieven op gedeelde grond.

Klooster op Zuilen
Klooster op Zuilen wordt een modern klooster met woningen voor singles, stellen en gezinnen. Van iedereen die er komt wonen wordt gevraagd om vier uur in de week aan de wijk te geven in de vorm van vrijwilligerswerk. Dat vrijwilligerswerk moet aansluiten bij de wijk, kijkend naar wat er nodig is en naar waar de talenten van de bewoners liggen. 

Huis in de wijk
Het huis in de wijk wordt een diaconale ruimte waar duurzaamheid, samen en voor/door de wijk centraal staat. Hoe precies? Dat moet nog vorm gaan krijgen. Er zal worden aangesloten bij wat nodig is in de wijk en wat past bij de werkgroep van Kerk op Zuilen die hiermee aan de slag zal gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *